1800.899.900
24. - 26. 5. 2023
Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava

67. kongres českých
a slovenských dětských chirurgů

Registrace on-line

ODBORNÝ PROGRAM V PDF SBORNÍK SPOJENÍ MHD

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věříme, že těžká covidová doba je již za námi. Za námi je taktéž 66. kongres dětské chirurgie, který byl součástí mezinárodního kongresu WOFAPS. Je však stále zapotřebí mít se na co těšit, a tak mi dovolte Vás pozvat na další příjemnou událost: 67. kongres českých a slovenských dětských chirurgů, který se tentokrát bude konat v Ostravě.

My, dětští chirurgové, jsme se setkávali na různých místech Čech, Moravy a Slovenska, ale již mnoho let zůstávaly Severní Morava a Slezsko stranou pozornosti. Ostrava už dávno není to špinavé průmyslové centrum horníků a železářů, nýbrž suverénní krajská metropole, která se neustále rozvíjí a mění; staré budovy, továrny a důlní infrastruktura se stávají místem setkávání historie a současnosti, prolínání techniky a kultury, řemesla i moderních technologií, vědy i umění. I když stále platí, že Ostrava je „region razovity“, přesně jak zpívá Jarek Nohavica.

Chceme Vás všechny pozvat k účasti, přivezte s sebou své kolegy, sestřičky, také množství svých zkušeností nebo novinek, se kterými byste se chtěli pochlubit a o které byste se chtěli podělit.

Za organizační výbor Vám přeji krásné dny plné léčebných úspěchů, minimum komplikací a mnoho spokojených pacientů a těším se na shledanou v Ostravě.

MUDr. Ivana Slívová, Ph.D.
Centrum dětské traumatologie a chirurgie, FNO

Vážené dámy, vážení pánové, příznivci dětské chirurgie.

Jménem České pediatricko-chirurgické společnosti si Vás dovoluji pozvat na 67. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů v Ostravě ve dnech 24. – 26. května 2023. Zárukou úspěchu je organizační tým ostravských kolegů paní doktorky Ivany Slívové. Organizační výbor při přípravě programu plně využil možnosti slezského regionu, ve kterém se prolíná historie Československa minulého století s progresivním vývojem v prvních dekádách století nového.

Po loňském, velmi úspěšném ale přece jen netradičním kongresu v Praze se nyní setkáme v klasickém, léty ověřeném formátu. Ve formátu, kde souběžně s vědeckým programem lékařských i sesterských přednášek najdeme čas na neformální setkání s dlouholetými kolegy a přáteli. Prestižní Kafkovu přednášku přednese prof. Petr Havránek a historickou přednášku prof. Richard Škába. Mezi hlavní body vědeckého programu budou patřit témata ERAS u dětí, novorozenecká chirurgie, traumatologie, stále oblíbenější blok videokazuistik a soutěžní blok přednášek mladých chirurgů.

Věřím, že si ve svých kalendářích vyhradíte květnové dny pro dětskou chirurgii v Ostravě.

Prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
Předseda České pediatricko-chirurgické společnosti

O AKCI

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

24. - 26. 5. 2023, Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava
49°48'11.637''N, 18°15'4.876''E

POŘADATEL

Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP
Centrum dětské traumatologie a chirurgie FN Ostrava a LF OU
Chirurgická klinika FN Ostrava a LF OU

TÉMATA KONGRESU

  • Moje chirurgická noční můra, aneb co se nepovedlo, komplikovalo  (břišní katastrofy apod.)
  • Videokazuistiky (laparoskopie, thorakoskopie)
  • ERAS u dětí, pooperační výživa
  • Traumata
  • Novorozenecká chirurgie
  • Varia

ODBORNÝ GARANT KONGRESU

doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., Chirurgická klinika FN Ostrava a LF OU

PREZIDENT KONGRESU

MUDr. Ivana Slívová, Ph.D., Centrum dětské traumatologie a chirurgie, FN Ostrava a LF OU

POD ZÁŠTITOU

ředitele FN Ostrava MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA
děkana LF OU, doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, Frcps
hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.
náměstka primátora města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D.

KOORDINÁTOR KONGRESU

Lékařská sekce
MUDr. Ivana Slívová, Ph.D.

Sesterská sekce
Mgr. Hana Horelová, MBA

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

MUDr. Ivana Slívová, Ph.D.
MUDr. Ivo Kopáček

Mgr. Hana Horelová, MBA
Simona Nováková

VĚDECKÝ VÝBOR

prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Pešl, PhD.

doc. MUDr. Jozef Babala, PhD.
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
Mgr. Hana Horelová, MBA

DŮLEŽITÁ DATA

12. 3. 2023

Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu (přednáška; e-poster)

30. 4. 2023

Konec slevy za včasnou registraci a úhradu poplatku

15. 5. 2023

Odborný program

5. 5. 2023

Uzávěrka pro zaslání e-posteru

24. – 26. 5. 2023

KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DĚTSKÝCH CHIRURGŮ

CERTIFIKÁTY / Akreditace ČLK

LÉKAŘI – Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude ohodnocena kredity. 

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester. Jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Vzdělávací portál České lékařské komory byl spuštěn v září 2020, usnadňuje lékařům proces celoživotního vzdělávání a správu dosažených kreditů. Po skončení akce ČLK požaduje nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci. Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK (ČLK ID). Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat pouze registrovaným účastníkům ukončení kongresu.

partneři

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER E-POSTERŮ

PARTNER SBORNÍKŮ

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ing. Šárka Martiníková
ARKON produkce
U Chatek 1444/1C
725 25, Ostrava 25

+420 774 889 264
martinikova@arkon-produkce.cz