24. - 26. 5. 2023
Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava

67. kongres českých
a slovenských dětských chirurgů

Registrace on-line

AKTIVNÍ ÚČAST

Registrace pro aktivní účast je prodloužena do 31.3.2023


INFORMACE V PDF REGISTRACE ON-LINE

TÉMATA KONGRESU

 • Moje chirurgická noční můra, aneb co se nepovedlo, komplikovalo  (břišní katastrofy apod.)
 • Videokazuistiky (laparoskopie, thorakoskopie)
 • ERAS u dětí, pooperační výživa
 • Traumata
 • Novorozenecká chirurgie
 • Varia

FORMY PŘIHLÁŠEK K AKTIVNÍ ÚČASTI

 • Aktivní účast na kongresu je možná prezentace formou přednášky, nebo e-posteru.
 • Registraci prosím proveďte on-line na webových stránkách kongresu: ZDE.
 • V registračním formuláři si zvolíte preferovanou formu prezentace (přednáška, e-poster).
 • Pro přihlášení Vaší prezentace je nutné vložit při registraci abstrakt Vašeho sdělení.
 • Po zaslání přihlášky k aktivní účasti Vám bude zasláno emailem potvrzení o přijetí.
 • O zařazení a formě Vaší prezentace rozhodne programový výbor kongresu.
 • O přijetí a zařazení Vaší prezentace budete vyrozuměni během dubna 2023.

Aktivní účastníky žádáme, aby provedli současně i registraci své účasti na kongresu, viz odkaz na registraci on-line.

INFORMACE PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

 • Abstrakty budou přijímány pouze v elektronické formě při ON-LINE registraci k aktivní účasti.
 • Povinné údaje abstraktu: prezentující autor, spoluautor, pracoviště, poděkování podpory projektu (např. grant, firemní podpora).
 • Obsah abstraktu struktura: úvod, cíl, metodika, výsledky, závěr.
 • Abstrakty musí obsahovat konkrétní data autorů.
 • Maximální počet znaků v abstraktu je celkem 3.000.
 • Abstrakty budou vydány v elektronické formě Sborníku abstraktů, který bude opatřen ISBN.
 • Prezentující autor odpovídá za obsahovou stránku abstraktu.

E-POSTERY

E-postery budou prezentovány v digitální podobě na monitoru, budou k dispozici všem účastníkům po celou dobu kongresu ve foyer hotelu. Jednotlivé postery se budou moci samostatně procházet podle čísla, autora a názvu.

E-Poster musí být připraven ve formátu na výšku, pro maximální využití celé plochy monitoru (poměr stran 9:16). Poměr stran může být i odlišný, v tom případě se výška přizpůsobí možné šířce zobrazení na monitoru.

Dbejte na správné rozvržení důležitých informací: název příspěvku, autoři, úvod, materiál/metody, výsledky, diskuse, závěr a odkazy / literatura. Zvolte vhodný typ a dostatečnou velikost písma, jednoduchou a jasnou grafiku.

Pro vytvoření posteru lze použít připravenou šablonu, ve které jsou již přednastaveny správné rozměry, typ a velikost písma.

partneři

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER E-POSTERŮ

PARTNER SBORNÍKŮ

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ing. Šárka Martiníková
ARKON produkce
U Chatek 1444/1C
725 25, Ostrava 25

+420 774 889 264
martinikova@arkon-produkce.cz