24. - 26. 5. 2023
Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava

67. kongres českých
a slovenských dětských chirurgů

Registrace on-line

WORKSHOPY, 24. 5. 2023

WORKSHOPY V PDF

Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava, sály budou upřesněny
Počet osob na jednotlivé workshopy jsou omezené.

Workshop I: Péče o dítě se stomií

Čas W I.a: 16.00-17.00
Čas W I.b: 17.00-18.00

Určeno: dětské sestry, všeobecné sestry

Náplň workshopu: je péče o stomie na gastrointestinálním traktu (ileostomie, kolostomie, stomie dělená či nedělená). Představíme Vám práci s pomůckou a veškerým příslušenstvím. Budete mít možnost si prakticky vyzkoušet manipulaci s dítětem, ošetření stomie a okolí, nalepit novou pomůcku, pracovat s příslušenstvím. A předat si zkušenosti.

Workshop II: PICC a Midline katetry u dětí ve FN Ostrava

Čas W II.a: 16.00-17.00
Čas W II.b: 17.00-18.00

Určeno: dětské sestry, všeobecné sestry

Náplní workshopu: je ošetřování PICC a Midline katetrů u dětských pacientů. Představíme Vám moderní druhy krytí a fixace dětských PICC a Midline katetrů. Způsob proplachu katetrů a zápis do průkazu pacienta. Práci s pomůckami a péči o katetry si vyzkoušíte na modelech.

Workshop III: Moderní způsob ošetření ran

Čas W III: 16.00-16.30

Určeno: lékaři, dětské sestry, všeobecné sestry

Náplní workshopu: je seznámení s ošetřením kožních ran pomocí tkáňového kožního lepidla. Způsob aplikace, možnosti využití. Možnost praktického vyzkoušení lepidla.

Workshop IV: Hojení ran

Čas W IV: 16.30-17.00

Určeno: lékaři, dětské sestry, všeobecné sestry

Náplní workshopu: seznámení s keramickým krytím, které napomáhá hojení akutních či chronických ran. Toto krytí vede ke snížení infekce, zmenšení jizvení, možnosti domácího ošetření. Možnost praktického vyzkoušení.

Workshop V: Sipping u dětí

Čas W V: 17.00-17.30

Určeno: lékaři, dětské sestry, všeobecné sestry

Náplní workshopu: je rozšíření možností podávání nutričních preparátů u dětského pacienta. Možnost vyzkoušení, ochutnávka, preskripce. Praktické rady, dovednosti a kuchařka.

partneři

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER E-POSTERŮ

PARTNER SBORNÍKŮ

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ing. Šárka Martiníková
ARKON produkce
U Chatek 1444/1C
725 25, Ostrava 25

+420 774 889 264
martinikova@arkon-produkce.cz